::: คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน :::
       คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
       ความเป็นมา
       อำนาจหน้าที่
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 2 กันยายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
   
     
   
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเอกสารปร...
   
 
 
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.)...
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ.2562...
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
ประกาศรับรองรายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2559...
   
สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1...
สรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2...
ปฏิทินการออกติดตามสอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2...
   
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000